*Fe d’errata: es declara rectificació d’error tipogràfic en els apartats: Descripció i mecànica de la promoció, lloc i durada del concurs. En data 27/01/2022

Descripció i mecànica de la promoció:

Per participar els usuaris hauran de gaudir d’una jornada gastronòmica a qualsevol dels restaurants publicats al web www.menjatdeltebre.com, fotografiar el tiquet i valorar totes les opcions disponibles: Menjar, servei, ambient, qualitat/preu i mesures covid.

En finalitzar el concurs, entre tots els participants, es realitzarà un sorteig. Als guanyadors se´ls contactarà enviant-los tota la informació necessària per gaudir del premi mitjançant el correu electrònic registra’t al web www.menjatdeltebre.com amb la ressenya guanyadora.

Lloc i Durada del concurs:

El concurs es realitzarà a través de totes les votacions i ressenyes efectuades al lloc web www.menjatdeltebre.com

El present concurs tindrà validesa en el territori d’Espanya des del 9 de juliol i fins al 15 de setembre. Les ressenyes publicades posteriorment no seran vàlides.

El sorteig es durà a terme quan les condicions de la covid permetin dur a terme l’acte sense problemes.

FECOTUR organitzadora d’aquest sorteig es posarà en contacte amb el guanyador per correu electrònic dirigit a l’adreça que hagin indicat en participar a fi de comunicar que ha obtingut el premi i donar-li les indicacions a seguir.

En termini de 7 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la comunicació, el guanyador haurà de respondre d’aquest sorteig; i si no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador serà descartat.

Protecció de dades:

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer el responsable del qual és FECOTUR, que els utilitzarà per gestionar aquest sorteig promocional, per contactar amb el guanyador i entregar-li el premi.

Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat vigència i autenticitat de la seva informació personal.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit amb còpia del seu DNI o document d’identificació a la següent adreça electrònica info@menjatdeltebre.com

Normes de control de seguretat:

FECOTUR es reserva la facultat d’adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.

FECOTUR es reserva el dret de descarregar del concurs/Sorteig qualsevol valoració enviada pels usuaris quan ho consideri oportú.

FECOTUR es reserva el dret a excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat.

FECOTUR, no és responsable de les interrupcions o fallades a Internet, a la pàgina la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, falles de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir problemes o incidències d’aquest tipus, farà tot el que estigui al seu abast per corregir al més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat al respecte.

FECOTUR, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis deure a la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció.

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de FECOTUR que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència de la mateixa, FECOTUR quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

FECOTUR es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta Promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-se de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que això pugui derivar cap responsabilitat. FECOTUR farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres.

En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre materials d’aquesta promoció corresponen a FECOTUR. La reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals consisteix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes.

La FECOTUR és reserva el dret de modificar i/o anul·lar total o parcialment el contingut d’aquesta campanya de promoció.
PARTICIPAR EN AQUESTA CAMPANYA ÉS ACCEPTAR AQUESTES BASES.

Main Menu